FANDOM


Speed ja liikkumisnopeus Muokkaa

Sääntökirjassa jokainen plussa Speediä antaa liikkumisnopeutta lisää 50 feet/round. Pelissä tämä lisäys on 10 feet/round.

Defense action Muokkaa

Hahmo voi halutessaan siirtyä taistelun aikana loppukierrokseksi defenseen. Tämä tarkoittaa siis sitä, että loppukierroksen aikana hahmo ei voi tehdä enää hyökkäyksiä. Jos hahmolla on kilpi tai muu vastaava parryamiseen tarkoitettu väline, hän voi tehdä Defense-actionin ilmaiseksi eli siitä ei tarvitse maksaa multiple action penaltyä vaikka hahmo olisi jo tehnyt hyökkäyksiä aikaisemmin saman kierroksen aikana.

Multiple actions Muokkaa

Ensimmäisen pelikerran aikana ja jälkeen multiple actionien toiminta säädettiin seuraavasti:

 • ensimmäisen actionin jälkeen seuraavat actionit ovat hankalampia siten, että ensimmäiseen extra-actioniin tulee -5, toiseen -10 jne. Tilanteen mukaan sopiva attribuutti (tyypillisesti Speed) pienentää tätä muutosta. Eli, jos esimerkkihahmomme Tero Teräs, jolla on Speed +2 tekee kolme hyökkäystä, ensimmäinen tulee ilman sakkoa, toisen sakko on -3 (-5+2) ja kolmannen hyökkäyksen sakko on -8 (-10+2).
 • actionit eivät tule samanaikaisesti vaan actioniin tuleva sakko vaikuttaa myös hahmon aloitteeseen. Eli, jos Tero Teräs lyö ensimmäisen kerran aloitteella 17, niin toinen lyönti tulee aloitteella 14 ja kolmas lyönti aloitteella 9.

Ward mode Muokkaa

Pelissä käytetään sääntökirjan sivulla 81-82 olevaa selitystä Ward moden toiminnasta. Sivulla 134 olevat spellit eivät toimi oikein. Lisätäsmennyksiä:

 • Barrier on perusmuodossaan 10*10 feetiä. Yhdellä difficultyllä saa samankokoisen aina lisää.
 • Wardin voi heittää myös rangedina, jolloin muutos touchista 10 feetin rangeen maksaa +5 difficultyä, sen jälkeen +1 difficulty lisää rangea 10 feetiä.
 • Ward-spellit ovat geneerisiä siinä mielessä, että joka ikiselle asialle ei tarvitse olla omaa spelliä, mutta sivun 82 tyypeille pitää olla oma geneerinen spellinsä ja sitten spelliä heitettäessä määritetään tarkemmin mikä on spellin kohde, jolta ward suojaa. Ward against Magic (viides bullet point sivulla 82) vaatii tarkennuksen spelliä heitettäessä, mitä modea vastaan se on. Kuudes bullet point sivulla 82 vaatii kolme erilaista pääspelliä: Ward against Nature (eläimet, kasvit ja humanoidit), Ward against Magical Hybrids (erilaisia maagisesti luotuja olentoja vastaan) ja Ward against Extra-dimensional.

Weapon relations Muokkaa

Sääntökirjan sivulla 257 on lueteltu aseskillit. Meleeaseissa on kaksi ryhmää (Blades sekä Flails/Hafted/Polearms). Nämä ryhmät ovat keskenään samantyyppisiä ja siksi näihin aseisiin voi käyttää toista saman ryhmän skilliä. Aseskillien etäisyys toisistaan taulukosta antaa skillin käyttöön -3 sakon/yksi rivi. Eli, jos Tero Teräksellä on Blades, 2-handed-skill +8, niin hän osaa käyttää Blades, large-skillin aseita skillillä +5 (Blades, 2h +8 -3 etäisyys yksi rivi) ja Blades, small-skillin aseita skillillä +2 (Blades, 2h +8 -6 etäisyys kaksi riviä).

Language ratings Muokkaa

Hahmonluonnin yhteydessä poluista tulevat kielitaitojen skill level on fluent kielille +6 ja native kielille +10.

Initiative Muokkaa

Tarkennus initiativen toimintaan. Initiative on Speed-check eli Speed-statin plussat tulevat initiative-heittoon tuplana.

Attribuuttien nostaminen experiencellä Muokkaa

Attribuuttien nostamisessa lähtökohtana on hahmon attribuuttien perustaso. Tällä tarkoitetaan niitä lukuja, jotka hahmolla on sen jälkeen, kun sille on tehty hahmonluomisen yhteydessä yhden attribuuttiparin muokkaus (+1/-1). Attribuuttia saa nostettua käyttämällä 20 experienceä kertaa uuden tason erotus perustasoon aina yhden tason kerrallaan. Eli +1 attribuuttin perustasoon maksaa 20 experienceä, seuraava nosto (+1 -> +2 perustasoon) maksaa 40 experienceä jne.

 • esimerkki 1: Thrallilla perus STR on +3, kun taas Sindaranilla perus STR on -1. Thrallilla STR:n nosto +4:ään maksaa siis 20 expaa ja Sindaranilla vastaava nosto on STR -1 -> STR 0.
 • esimerkki 2: esimerkkihahmomme Tero Teräs on rotua Thrall ja hänen perus CR (combat rating) on rodusta +6 ja hän on nostanut sitä hahmonluonnin yhteydessä +7:ään laskemalla vastaavasti jotain toista attribuuttia yhdellä. Jos hän haluaa nostaa sitä jatkossa experiencellä, hänen perustasonsa CR:lle on siis +7.
 • esimerkki 3: Tero Teräksen perustaso attribuutille PER on +2 (rotu, ei muutoksia hahmonluonnin yhteydessä). Tero on ottanut poluikseen Warrior ja Scout ja Scout-polku antaa PER +1 eli Teron PER on tällä hetkellä +3. Jos hän haluaa nostaa sitä jatkossa experiencellä, niin seuraava nosto (+3 -> +4) maksaa 40 experienceä, koska hänen perustasonsa on +2 ja uusi taso on kaksi ylempänä (2 * 20 exp).

Eli poluista tulevat attribuuttien nostot eivät nosta attribuutin perustasoa vaan ne katsotaan vastaaviksi nostoiksi kuin experiencellä tehtävät nostot.

Uusien skillien ostaminen Muokkaa

Kirjassa skilleille on annettu erilaisia kestoja niiden opettelulle. Hahmojen monipuolistamiseksi uusien skillien opiskelun hintaa pudotetaan siten, että tietyn skilliryhmän skillit maksavat aina tietyn määrän experienceä skillin avaamiseksi ellei kirjassa mainita sen maksavan vähemmän, jolloin kirjan hinta on oikea. Hinnat eri ryhmille ovat seuraavat:

 • Common Skills, 5 experience pointia
 • Language Skills 5, experience pointia
 • Combat Skills, 15 experience pointia
 • Performing Skills, 15 experience pointia
 • Scholarly Skills, 20 experience pointia
 • Thieving Skills, 10 experience pointia
 • Trade Skills, 5 experience pointia
 • Wilderness Skills, 5 experience pointia
 • Magical Skills tapauskohtaisesti

Tämä tarkoittaa siis sitä, että hahmon poluilla ei ole merkitystä skillien avaamisessa, vaan kuka tahansa voi avata minkä tahansa skillin ylläolevaan hintaan.

Strategy Muokkaa

Combat skilleihin kuuluva taito, stat INT, avaus 15 experience pointtia.

Taito analysoida asioita/uhkia armeija/valtakuntatasolla.